Dyrekcja

dyrektor – mgr Krzysztof  Sadłocha

wicedyrektor- mgr Małgorzata Łukasik