Regulamin

Regulamin

I. PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA

1.Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice.

2.Czytelnik zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki.

3.Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

4.W bibliotece obowiązuje kulturalne i ciche zachowanie.

5.Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie książek.

6.Na koniec roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z wypożyczalni powinny być zwrócone.

II. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

1.Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

2. Nie można książek wypożyczonych oddawać samowolnie komu innemu.

3.Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni oraz czasopismo na okres 3 dni.

4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i uzasadnić prośbę o jej prolongatę.

5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki, prośby o zarezerwowanie uwzględnia się w kolejności zgłoszenia.

III. O POSZANOWANIE KSIĄŻEK

1.Zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik zobowiązany jest odkupić.

2.Książka jest najlepszym przyjacielem ucznia, toteż należy ją szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem.

IV. CZYTELNIA

1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice .
3. Wstęp do czytelni tylko z zeszytem i przyborami do pisania. Zabrania się wnoszenia jedzenia, picia, odzieży wierzchniej itp.
4. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
5. Stanowisko komputerowe jest udostępniane jedynie pod opieką nauczyciela.
6. Z Internetu można korzystać jedynie w celach dydaktycznych.
7. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.
8. Ze względu na ochronę antywirusową, zabrania się samowolnego używania własnych nośników elektronicznych.
9. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego lub zniszczeniem innych materiałów bibliotecznych.