Sprawdzian szóstoklasisty

0
CKE: Terminy sprawdzianu szóstoklasistów w 2013 r.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił terminy sprawdzianu przeprowadzanego w klasie VI szkoły podstawowej w roku 2013.

Terminy sprawdzianu
1. Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia – 4 kwietnia 2013  (czwartek), godz. 9:00 (z zastrzeżeniem pkt 2.);
2. Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i4 rozporządzenia – 4 czerwca 2013 r. (wtorek), godz. 9:00 (z zastrzeżeniem pkt 4.)
3. Przekazanie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zaświadczeń do szkół ze sprawdzianu  – 21 czerwca 2013r.

WARTO WIEDZIEĆ !

Na sprawdzianie uczeń musi mieć przy sobie legitymację szkolną, długopis lub pióro z czarnym tuszem, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, kątomierz i cyrkiel.

Sprawdzian będzie trwał 60 minut. Szóstoklasiści z dysleksją będą mieć dodatkowe pół godziny na pisanie. Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu.

Ze sprawdzianu można uzyskać 40 pkt. Testy ocenią egzaminatorzy powołani przez dyrektora OKE. Nauczyciele nie sprawdzają prac uczniów ze swojej szkoły.

Sprawdzianu nie można nie zdać. To dobra wiadomość, ale nie oznacza, że nie należy się starać i napisać jak najlepiej. Wyniki mają charakter informacyjny i nie jest brany pod uwagę przy rekrutacji do gimnazjum rejonowego.

Struktura sprawdzianu to połączenie zadań z matematyki i przyrody, historii i języka polskiego. Uczniowie zmierzą się m.in. z zadaniami wymagającymi napisania dłuższej wypowiedzi na dany temat, rozwiązania złożonego zadania matematycznego. Będą także zadania z luką, zadania wielokrotnego wyboru oraz zadania prawda-fałsz.

ŻYCZYMY POWODZENIA !!!

Na sprawdzianie szóstoklasisty oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Prace uczniów są kodowane.

Nieobecność ucznia na sprawdzianie
Rodzic (prawny opiekun) powinien przedłożyć zaświadczenie lekarskie dokumentujące stan zdrowia dziecka uniemożliwiający przystąpienie do sprawdzianu w wyznaczonym terminie.
04.03.2013r.

POdziel się:

Comments are closed.