Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców oraz ubezpieczenie

0

          W roku szkolnym 2017/2018 składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 40 zł. Jest ona płatna jednorazowo lub ratach. Składkę zbierają skarbnicy klasowi lub wychowawcy klas, a następnie przekazują do Rady Radziców. W roku szkolnym 2017/2018 utrzymane zostają poniższe ulgi dla rodzin, których dwoje lub więcej dzieci uczęszcza do Szkoły Podstawowej Nr 18:

a) za pierwsze dziecko w szkole  – 40zł
b) za drugie dziecko w szkole  – 20 zł
c) trzecie i następne dziecko  – zwolnione.
Składki zgromadzone na funduszu Rady Rodziców będą wydatkowane na rzecz wszystkich dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 18.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 18 im. Jana Brzechwy ul. Grabskiego 5, Legnica

Ubezpieczenie NNW uczniów
Na rok szkolny 2017/2018 Rada Rodziców wybrała ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w AXA S.A. Warunki ubezpieczenia:  suma ubezpieczenia 20 000 zł,  – składka 49,00 zł od ucznia, ochrona ubezpieczeniowa działa 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, na całym świecie,  działa w szkole, w domu, podczas kolonii, obozów, zielonych szkół, ferii,  uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenia ciała w NNW 100% sumy ubezpieczenia 20.000,00, stawka za 1% sumy ubezpieczenia-200,00 w tym m.in.: (rany skóry, oparzenia, złamania, zwichnięcia, skręcenia, wstrząsienia mózgu, utrata zębów stałych). Wypłata odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku zajścia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia odbywa się na podstawie dokonanego zgłoszenia oraz posiadanej dokumentacji medycznej (bez udziału komisji lekarskiej)

POdziel się:

Comments are closed.