„Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2014/2015

0

„Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2014/2015  – informacja.

Kwota dofinansowania.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015  – dotyczy osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 – dotyczy osób spełniających kryterium dochodowe.

 

 

POdziel się:

Comments are closed.