„Złoty Laur”

0

7 marca 2013r. odbyła się corocznie organizowana przez Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień uroczystość „KLUB AKTYWNYCH”. Była to okazja do złożenia podziękowań Rodzicom naszych uczniów , którzy aktywnie wspierają dyrekcję i nauczycieli w realizacji wielu przedsięwzięć szkolnych. Do „Klubu Aktywnych” zostali również włączeni uczniowie, którzy aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, reprezentują ją w środowisku lokalnym, a zdobywając nagrody i wyróżnienia przynoszą chlubę naszej placówce. Podczas uroczystości nagrodzono również uczniów, którzy w I semestrze osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce , a przy tym swoją postawą mogą stanowić wzór do naśladowania dla innych. Tegorocznymi zdobywcami tytułu „Złoty Laur” zostali: Weronika Mikołajczyk, Kacper Strzelczyk, Julia Alchimionek, Aleksandra Cieliczko, Krzysztof Gliwiński, Zuzanna Wojciel, Aleksandra Bukowska i Kamila Cichocka.

POdziel się:

Comments are closed.